اصفهان , میدان آزادی , ساختمان تکادو تلفن : ۳۶۷۰۱۵۱۸ 031

شرکت فروآلیاژ نیزار احیا سپاهان

    اصفهان، میدان آزادی، خیابان هزار جریب،روبروی درب شرقی دانشگاه اصفهان،ساختمان تکادو – طبقه B2

    ۳۶۷۰۱۵۱۸ 031

    info@ferroalloy-naizar.com

    09102293864

    کد پستی : 8168613594