تهران ، بلوار گلها ، ساختمان میلاد تلفن : 02188338112

شرکت فروآلیاژ نیزار احیا سپاهان

    تهران- بلوار گلها - ساختمان میلاد -

    02188338112

    info@ferroalloy-naizar.com

    09102293864

    کد پستی : 1413864679